Saturday, February 1, 2014

Sejarah Kemasukan Islam di Nusantara

Ini adalah satu kesimpulan di dalam SEMINAR SEJARAH MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA DI MEDAN PADA TAHUN 1963
Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in

- bahawa Islam pertama kalinya masuk ke Nusantara pada Abad Pertama Hijrah iaitu Abad Ke 7/8 Masehi dan LANGSUNG dari Arab 

- bahawa daerah yang pertama didatanagi Islam ialah pesisir Sumatera; dan bahawa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam pertama di Acheh